Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]

Porter Classic - 卷起方格格纹衬衫 Porter Classic 卷起方格格纹衬衫 - 海军蓝 [PC-016-1544]

常规价格
$207.92
销售价格
$207.92
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

不会拉伸肩膀和肘部的休闲廓形。
Porter Classic 引以为豪的人气系列“卷起衬衫”。
其中,新上架的“方格格纹”格外抢手,当即售罄。

在全场活跃的条纹布检查衬衫。
一年四季都可以穿的百搭单品,不仅男人也可以穿,女人也可以穿。
此外,它的廓形宽松,建议穿大一码。

我们也在这篇博文中介绍了它。


S:肩宽51cm 宽61cm 衣长73cm 袖长56cm

M: 肩宽54cm 宽63cm 衣长76cm 袖长58cm

L: 肩宽57cm 宽65cm 衣长79cm 袖长60cm

XL: 肩宽60cm 宽67cm 衣长82cm 袖长62cm

XXL:肩宽62cm 宽69cm 衣长85cm 袖长63cm