Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]

Porter Classic × muatsu NEWTON 单肩包 / Porter Classic × Muatsu Newton 单肩包 [PC-050-955]

常规价格
$189.78
销售价格
$189.78
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

Porter Classic 与床上用品制造商 Showa Nishikawa 合作推出的包袋。
肩带采用分散“昭和西川”重量压力的“muatsu”蒲团床垫的“Newton”系列。
这是历时三年共同开发的“轻盈感”的新一代包袋。

肩带采用符合人体工程学的重量分布的“Muatsu”。
长时间携带行李时,您不会感到重量的压力。
此外,它由坚固的尼龙材料制成,经久耐用。
设计简单,尺寸恰到好处,所以它的尺寸正好适合日常使用。
这将是一款充满时尚感和功能性的高度敏感包。
推荐给男性和女性。


[muatsu]
上市47年,销量超过400万套的健康被褥鼻祖。
独特的蛋形设计灵感来自太空火箭的尖端。
它在全国 100 多家医院中使用,以均衡的方式水平和径向分配接收压力(体重)。

[波特经典]
Porter Classic的发源地,有着“按照世界标准做东西”的愿望,是简单、标准的东西,不受潮流的束缚,会长久地受到人们的喜爱。
我们是一家致力于“日本制造”并从设计到功能应有尽有的服装包制造商。

身体
长度:约21cm
宽度:约28cm
扣板:8cm