JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]
JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]

JEALDO x Sturdy Smart Musette 毛毯 Gerard Smart Musette (黑色) (薄荷色) [AG73639]

常规价格
$116.90
销售价格
$116.90
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

JELADO 原创支架面料和皮革开关制成的包。
此外,皮革使用牛皮,赋予其丰富的味道和奢华的外观。

无现金时代的活跃物品。肩背式让你双手张开,出门也能轻盈。
虽然它很小,但它可以容纳很多东西,例如智能手机、钥匙、硬币和卡片。

尺寸:长 18.5cm x 宽 12.5cm x 深 2cm
肩带:约150cm