Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]
 • 将图片加载到图库查看器,Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]

Porter Classic × muatsu NEWTON SASHIKO DAYPACK / Porter Classic × Muatsu Newton Sashiko 背包 - NEW BLUE - [PC-050-956]

常规价格
$269.19
销售价格
$269.19
常规价格
售罄
单价
单价 
结账时计算的运费

Porter Classic 与床上用品制造商 Showa Nishikawa 合作推出的包袋。
肩带采用分散“昭和西川”重量压力的“muatsu”蒲团床垫的“牛顿”系列。
这是历时三年共同开发的“轻盈感”的新一代包袋。

肩带采用符合人体工程学的重量分布的“Muatsu”。
长时间携带行李时,您不会感到重量的压力。
面料方面,我们使用经过5年研究完成的Porter Classic原创面料“PC SASHIKO”。
在日本众多的 sashiko 表达中,Shonai sashiko 被用作主题,并恢复为 Porter Classic 的原始 sashiko 面料。
设计简单,尺寸恰到好处,所以它的尺寸正好适合日常使用。
这将是一款充满时尚感和功能性的高度敏感包。
推荐给男性和女性。


[muatsu]
上市47年,销量超过400万套的健康被褥鼻祖。
独特的蛋形设计灵感来自太空火箭的尖端。
它在全国 100 多家医院中使用,以均衡的方式水平和径向分配接收压力(体重)。

[波特经典]
Porter Classic的发源地,有着“按照世界标准做东西”的愿望,是简单、标准的东西,不受潮流的束缚,会长久地受到人们的喜爱。
我们是一家致力于“日本制造”并从设计到功能应有尽有的服装包制造商。

身体
长度:约37cm
宽度:约28cm
扣板:11cm